Kontakty

outland@outland.sk

+421 948 810304

Naša prevádzka

Outland
Retail park - budova TPD
Obchodná ul. 21, 96001 Zvolen

Sídlo spoločnosti

Outland s.r.o.
Adyho 2935/6
98401 Lučenec

IČO: 43945571
IČ DPH: SK2022546559

Kontakty

Adresa pre vrátenie tovaru/reklamácie/osobný odber:

športová predajňa Outland, Obchodná 11 - budova TPD Euronics -
960 01 Zvolen, 0948 810 304

Sídlo spoločnosti:

Outland s.r.o.
Adyho 2935/6
984 01 Lučenec

IČO: 43 945 571
DIČ: 2022546559
IČ DPH: SK2022546559

Zapísaná na OS v Banskej Bystrici, odd. Sro, vl.č. 14330/S-Zb
Banka: VÚB a.s.
IBAN: SK73 0200 0000 0029 3885 5551